-มีการออกรางวัลแบบไหน-และมีอัตราการจ่ายบาทละเท่าไหร่